Prisforklaring

Det kan være kompliceret at gennemskue, hvordan udregningen af varmeprisen foregår. Derfor har vi lavet en lille guide, der forklarer hvad de forskellige ord betyder og hvordan prisudregningen hænger sammen.

Varmeberegning: 

Varmeberegningen er baseret på en 3-delt tarif:

a) Abonnementsbidrag: 
Et enhedsbeløb på 1.187,50 kr/årligt der er gældende for alle forbrugere. Lidt populært sagt er det, det beløb det koster at skrive regningen (administrationen).

b) Fast bidrag: 
Den faste afgift beregnes ud fra boligens størrelse (BBR m2) og udgør 19,38 kr. pr. m² bolig. 

Vi skal jo til enhver tid kunne klare boligens opvarmning. 

c) Forbrugsbidrag:
Målerens registrerede forbrug af varmeenergi i MWh (megawatt-timer).

 

Energimåleren måler vandmængden som løber igennem forbrugerens anlæg og samtidig måles energiindholdet i vandet, når det løber ind i huset og igen, når det forlader huset.

Ved at sammenholde energiindholdet i vandet før og efter det har passeret varmeanlægget i huset fås energiforbruget i forhold til vandmængden. 

Energimåleren er derfor din garanti for, at du kun betaler for den energimængde du har trukket ud af det vand, som har passeret anlægget. Uanset hvilken temperatur vandet er leveret ved.

Varmeenergi er den varme, der tages ud af fjernvarmevandet - dvs. den afkøling, varmeanlægget præsterer. Til målingen af varmeenergien benytter vi måle-enheden MWh (megawatt-timer). 1 MWh er lig med 1000 kilowatt-timer (kWh).

(El-forbruget måles i kWh). 

Her kan du beregne din pris for fjernvarme leveret fra Ebeltoft Fjernvarme: