Bortfald af grundbeløb berører ikke fjernvarmeforbrugere i Ebeltoft

9. oktober 2018

Vi fyrer med bæredygtigt flis, som ikke bliver påvirket af den nye ændring.

I 2019 bortfalder grundbeløbet for fjernvarmeværker, og det er blevet nævnt flere gange i pressen. Det betyder mærkbare stigninger i fjernvarmeprisen hos nogle værker.

Grundbeløbet er tildelt de decentrale varmeværker. Det er de værker, som fyrer med naturgas og samtidig producerer strøm.

I Ebeltoft fyrer vi dog med bæredygtigt flis, og vi producerer udelukkende fjernvarme. Derfor berører bortfaldet af grundbeløbet altså ikke Ebeltoft Fjernvarmeværk. Det vil derfor heller ikke give anledning til stigende priser hos vores forbrugere.

 

Læs mere om bortfald af grundbeløb via dette link.