Ebeltoft Fjernvarmeværks generalforsamling udskudt

19. marts 2020

Udskydelse af Ebeltoft Fjernvarmeværks generalforsamling 2020


På baggrund af myndighedernes seneste udmeldte krav i forsøg på at begrænse Corona-smitten, har Ebeltoft Fjernvarmeværks bestyrelse valgt at udskyde den ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen skulle være afholdt torsdag den 2. april 2020, og udskydelsen sker på ubestemt tid.


I strid med vedtægter


Bestyrelsen er klar over, at denne beslutning om udskydelse er i strid med værkets vedtægter §6.
Vores brancheforening Dansk Fjernvarme har været i kontakt med Energistyrelsen, som ligeledes vurderer, at en udskydelse af generalforsamlingen – i denne meget særlige situation – godt kan accepteres.
Så snart myndighedernes anbefalinger ophører, vil bestyrelsen indkalde til en ny, ordinær generalforsamling. Indkaldelsen vil ske med det varsel, som er angivet i vedtægternes §6.3


Indsendte forslag behandles


Allerede indsendte forslag fra andelshaverne går ikke tabt, men vil selvfølgelig blive behandlet, når vi på et senere tidspunkt afholder generalforsamling.
Vi kan derudover oplyse om, at den nuværende bestyrelse vil blive siddende, indtil den udskudte generalforsamling bliver afholdt på et senere tidspunkt.
Til info kan årsrapporten for 2019 med bestyrelsens underskrift findes på værkets hjemmeside fra den 25. marts 2020.


Vi beklager besværet med udskydelsen, men finder det meget vigtigt at overholde myndighedernes krav. Lad os beskytte og hjælpe hinanden i en tid, hvor Corona-smitten bør begrænses.

Bestyrelsen
Ebeltoft Fjernvarme