Endnu mere bæredygtigt biomasse

4. april 2019

Siden 2016 har vi taget del i brancheaftalen om sikring af bæredygtigt biomasse.

Det betyder bl.a. at værket hvert år skal udarbejde en rapport som dokumenterer, at den flis, vi benytter, er bæredygtig målt på syv punkter:

  1. Legalitet (Skovforvaltningen overholder gældende lovgivning)
  2. Beskyttelse af skovens økosystemer
  3. Skovens produktivitet og evne til at bidrage til den globale kulstofcyklus skal opretholdes
  4. Skovene skal være sunde og velfungerende
  5. Beskyttelse af biodiversitet samt sensitive og bevaringsværdige områder
  6. Social samt arbejdsrelaterede rettigheder skal respekteres
  7. Grænseværdier for CO2 udledning fra biomasseværdikæden

Over målet for 2018

Vi har netop offentliggjort vores statusrapport for 2018, som har været yderst tilfredsstillende. For 2018 har kravet i aftalen været, at 75% af den skovflis, vi brænder, er bæredygtig.

Vi nåede over målet, faktisk hele 81%.

Når vi dokumenterer, at vores flis er bæredygtigt, betyder det bl.a., at vi sætter tal på den reelle CO2-reduktion i forhold til brug af fossilt brænsel, vi sikrer, at skovflisen kommer fra skove (primært Djursland), som forvaltes efter faste bæredygtighedskriterier, samt at vi respekterer sociale og arbejdsrelaterede rettigheder.

Disse omfattende krav er sammenfattet i en brancheaftale, som omfatter alle danske el- og varmeproducerende værker, der anvender biomasse.

Alt dette kan du læse meget mere om her.

Vil du springe direkte til vores 2018-rapport, kan du se den her.