FN's verdensmål

26. juli 2019

Vi siger 7-9-13 til FN's verdensmål

Verdens stats- og regeringsledere vedtog i 2015 17 mål for bæredygtig udvikling, som 193 nationer over hele verden har tilsluttet sig.

Her på værket har vi specielt taget målene 7, 9 og 13 til os. Her mener vi, at vi kan bidrage med en lille del til den samlede målopfyldelse. Læs med her.

7: Bæredygtig energi

Vi leverer en pålidelig og moderne varmeforsyning til en konkurrencedygtig pris.

Vores brændsel er dokumenteret bæredygtigt.

Vi arbejder konstant på at optimere og effektivisere vores anlæg for at udnytte brændslet bedst muligt.

9: Industri, innovation og infrastruktur

Vi investerer i infrastruktur med meget lang levetid.

Vi udvider vores forsyningsområde og bidrager dermed til at gammel og uøkonomisk utidssvarende teknologi udskiftes med moderne bæredygtig fjernvarme.

Vi erfaringsudveksler med andre varmeforsyninger, leverandører, rådgivere m.fl. Dette bidrager til innovationen i branchen.

Vi har været forankret i lokalområdet siden 1963 og er ejet af forbrugerne i et non-profit andelsselskab.

13: Klimaindsats

Vi bidrager til reduktion af CO2-udslippet, da vi kun bruger bæredygtig biomasse til at erstatte primært olie til boligopvarmning.

Vi informerer om vores aktiviteter på miljøområdet, bl.a. når vi har besøg af skoleklasser.

Vi dokumenterer og verificerer, at den biomasse, vi bruger som brændsel, også giver et reelt positivt bidrag til klimaet.


Så selvom du måske ikke har overvejet, hvordan du kan hjælpe med at opfylde FN's 17 verdensmål, har du allerede givet et bidrag som andelshaver eller forbruger ved Ebeltoft Fjernvarme.


Se mere på: www.verdensmaalene.dk