Generalforsamling 2021 er nu veloverstået

1. juli 2021

Årets generalforsamling er nu forbi. Læs de vigtigste elementer fra aftenen her.

Den 24. juni 2021 afholdt vi generalforsamling, hvor flere af vores andelshavere var mødt frem på Danhostel i Ebeltoft til en spændende aften.

Vores bestyrelsesformand Tage Nielsen bød velkommen og gav bestyrelsens årsberetning for det forgangne år, som i høj grad har været præget af COVID-19.

Nøgletal fra regnskabsåret 

Regnskabsåret havde 2.432,3 graddage. Det vil sige 78 % af et normalår. Af nøgletal kan vi nævne:

  • Flismængde på 18.916 tons (ca. 825 læs)
  • Flisfugt på 39,0 %
  • Olieforbrug på 0 liter = 0 MWh
  • Produceret energi på 57.143 MWh
  • Varmesalg på 43.934 MWh

Varmesalget har været ca. 3.100 MWh lavere end i 2019. Det har bl.a. skyldtes det varmere vejr – også i vintermånederne. Men også nedlukningen af samfundet har haft betydning ift. varmesalg til skoler, svømmehal og butikker.

Årets resultat giver et underskud på 253.370 kr., mens der budgetteres med et overskud på 386.241 kr. i regnskabsåret 2021.

Vores bestyrelse betegner nøgletallene som tilfredsstillende.

Velkommen til 32 nye forbrugere

Vi er nu oppe på 1.905 fjernvarmeforbrugere. Vi har nemlig budt velkommen til 32 nye forbrugere i det forgangne regnskabsår. Velkommen til dem!

Vi forventer at tilslutte yderligere ca. 70 nye forbrugere i 2021, bl.a. grundet tilslutning af Djursbos boliger i Skanseparken samt af udstykningerne på Carl Th. Dreyers Vej.

Nyt medlem af bestyrelsen

I år blev Bent Ammitzbøll genvalgt som bestyrelsesmedlem, mens Mikkel Hogrefe indtræder som nyt medlem. Vi ønsker ham velkommen og glæder os til det fremtidige samarbejde.

 

Vi takker for en god generalforsamling. Referat kan læses på hjemmesiden fra medio-august. Du kan læse årsrapporten her.