Invitation til generalforsamling 2021

19. april 2021

Ordinær generalforsamling 2021

Nu kan vi endelig samles til årets ordinære generalforsamling, og vi glæder os.

24. juni 2021 kl. 19:00

Vi mødes på Danhostel Ebeltoft, Egedalsvej 5, Ebeltoft.

Det er obligatorisk, at du ved indgangen kan fremvise et gyldigt coronapas.

På valg i år er Bent Ammitzbøll og Karl Pedersen, som begge er villige til genvalg. Desuden skal vi vælge to suppleanter.

 

Læs dagsordenen her:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsensberetning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse v/ekstern revisor René Ferrer Ruiz.
  • Interne revisorers rapport.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningsloven for indeværende driftssår fremlægges til orientering v/revisor René Ferrer Ruiz.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • På valg er Bent Ammitzbøll og Karl Pedersen, som begge er villige til genvalg.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  • Der skal vælges 2 suppleanter.
 9. Valg af interne revisorer.
 10. Valg af ekstern revisor.
 11. Eventuelt.

 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport er tilgængelig, men fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag kan afhentes på kontoret 8 dage før generalforsamlingen i kontorets åbningstid eller ses på vores hjemmeside.