Kommunikation med vores forbrugere

20. oktober 2021

Kommunikation via mail og SMS med forbrugerne - Ændring i almindelige bestemmelser punkt 1.5

I henhold til EU-reglerne er Ebeltoft Fjernvarme forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf.BEK nr 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Dette betyder, at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugere på billigst mulige måde.

Der skal udsendes information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger 7 gange årligt i fyringssæsonen. På den baggrund ønsker Ebeltoft Fjernvarme at kunne benytte sig af mail og sms, hvorfor der ændres i Ebeltoft Fjernvarmes almindelige bestemmelser punkt 1.5. pr. 01. februar 2022.

Første udsendelse bliver med årsopgørelse 2021 ultimo januar 2022.