Kommunikation med vores forbrugere

20. oktober 2021

Kommunikation via mail og SMS med forbrugerne - Ændring i almindelige bestemmelser punkt 1.5

Ebeltoft Fjernvarme skal, for at følge de nye EU-regler, oplyse om energiforbrug jf. BEK nr. 2251 af 29/12/2020 (Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.). 📖


Det betyder, at vi nu udsender information om forbrugsoplysninger syv gange årligt i fyringssæsonen. Derfor vil vi rigtig gerne kommunikere med jer forbrugere så billigt og effektivt som muligt. Det gør vi bedst ved at bruge mail og sms, og vi har derfor tilrettet vedtægternes “almindelige bestemmelser” punkt 1.5. pr. 1. februar 2022. 📱

Første udsendelse bliver med årsopgørelse 2021 ultimo januar 2022.