Status på Dråby-projekt, feb. 2019

20. februar 2019

Lige nu har vi godt gang i etablering af ledningsnet hos Mols Camping, der også skal tilsluttes fjernvarme. Indtil nu har det været deres fire oliefyr, der har sørget for opvarmning af sanitetsbygninger og pool.

Det er derfor en sund investering at tage oliefyrene ud af drift og erstatte dem med den mere miljøvenlige og billige fjernvarme.

Når vi er færdige hos Mols Camping, rykker vi igen til Dråby, hvor vi skal etablere de sidste godt og vel 100 meters hovedledning samt to stikledninger. Det er det sidste, der mangler, for at Dråby-projektet bliver afsluttet.

Det er selvfølgelig ikke for sent, hvis der er flere huse i området, der ønsker at blive tilsluttet.

Ønsker du det, så kan du ringe til os på tlf. 86 34 26 55 og aftale nærmere.