Status på Dråby-projekt, okt. 2018

12. oktober 2018

Status på Dråby-projekt, okt. 2018

Der er sket meget siden sidst. Dråby Etape 2 er i fuld gang, og anlægsarbejdet har omfattet en af de meget udfordrende strækninger gennem Dråby Bygade. Det er en strækning, hvor der på alle måder er pladsproblemer.

Udfordringer på vejen

Mangel på plads betød blandt andet, at vi måtte have fat i den store boremaskine til at bore stikledningen ned under et af de huse, som skulle forsynes, da der ikke er plads til stikledningen mellem de tætbyggede byhuse.

 

Trafikken på den smalle vej vakte også en del problemer, grundet den ganske få meters brede vej. Det har været vigtigt for os, at biler og busser fortsat kunne passere, så trafikken ikke gik helt i stå i byen. Det har givet anledning til mange afbrydelser af anlægsarbejdet.

 

Vores dygtige jordfolk og smede har dog klaret det i stiv arm, og de har leveret et flot stykke arbejde. Netop nu er vi ved at fylde fjernvarmevand i rørene på den strækning og forventer derfor at være klar til at tilbyde jer på Dråby Bygade fjernvarme i uge 43. Men vi lægger en seddel i postkassen, når vi er klar.

 

Anlægsarbejdet fortsætter nu på Bysvinget og Dråby Søvej. Her håber vi på samme forståelse fra beboere og trafikanter, som færdes på de veje. Vi opfordrer trafikanter til at finde alternative ruter og ellers vise hensyn til de folk, som har deres arbejdsplads på vejene.

Klar i december

Anlægsarbejdet på Dråby Bygade har grundet udfordringerne taget længere tid end forventet. Det betyder, at vi er henne i december måned, inden vi er klar til at forsyne den sidste del af vores Dråby Etape 2.