To generalforsamlinger veloverstået

5. oktober 2018

Generalforsamling har været omdrejningspunktet i september og oktober hos os.

Vi har inden for en måned skullet afholde ordinær og ekstraordinær generalforsamling som følge af forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.

Nye forbrugere og større energiproduktion

På generalforsamlingen den 6. september var der fremmødt ca. 30 personer til en interessant aften med kampvalg til bestyrelsen. Formand Tage Nielsen startede ud med en årsberetning med nøgletal fra det forgangne år.

Vi har blandt andet kunnet byde velkommen til 37 nye forbrugere, primært fra etape 1 i Dråby. Desuden har vi produceret hele 60.273 MWh varme – en stigning på knap 1.000 MWh siden sidste regnskabsår. 

Læs hele referatet med endnu flere nøgletal her.

Nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

I år skulle der vælges to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, og der var rift om posterne. Tage Nielsen blev genvalgt og fortsætter som bestyrelsesformand, mens Søren Peter Sørensen er ny mand i bestyrelsen. Arne Gynther og Henrik Bock er nu henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stort tillykke med valget til dem alle fire – vi ser frem til samarbejdet.

Nye vedtægter godkendes

På den ordinære generalforsamling skulle nye vedtægter til afstemning, så de lever op til ny lovgivning på fjernvarmeområdet. De blev enstemmigt vedtaget.

Når der fremlægges vedtægtsændringer, skal de dog godkendes enten ved at halvdelen af andelshaverne møder op til den ordinære generalforsamling og 2/3 af dem stemmer for ændringerne eller at et flertal på en ekstraordinær generalforsamling stemmer for.

Den 4. oktober afholdt vi derfor ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne blev godkendt.

Du kan læse de nye vedtægter her.