Travlhed inden fyringssæsonen

27. august 2019

Sensommeren og det tidlige efterår er altid en travl periode på værket, og i år er ingen undtagelse.

Vi gør nemlig alle anlæg klar til fyringssæsonen. Til det har vi nogle faste vedligeholdelserutiner, som vi hvert år gennemgår. I år har vi desuden også flere omfattende ombygninger og udskiftninger, som skal færdiggøres, inden varmebehovet i husene begynder at stige.

 

  • Vi er bl.a. i gang med at skifte to vaskepumper til fliskedel 5. Det er dem, der sørger for, at pumpe det vand rundt, som vi vasker røggassen med, inden den kommer ud gennem skorstenen. Hver pumpe vejer godt 200 kg og kan levere 90.000 liter vand i timen. Udskiftningen var nødvendig, da de gamle pumper var nedslidte.

 

  • På fliskedel 5 indbygger vi et nyt system til recirkulation af røggassen. Dette gør vi for at sænke temperaturen på forbrændingsristen. Det øger holdbarheden på risten og mindsker derfor udgifterne til vedligeholdelse.

 

  • Vores nødstrømsgenerator får udskiftet styringen, da den gamle styring har fejlet flere gange, hvilket går ud over forsyningssikkerheden.

 

  • Endelig skal vi have monteret nye bærekonsoller for fliskranen på fliskedel 5. Nogle af lim-ankerne, som holdt de gamle konsoller, sad ikke fast som de skulle. Dette er heldigvis dækket af garantien på kedelanlægget.

 

Så der er stor aktivitet mange steder på værket for at blive klar til fyringssæsonen.