Veloverstået generalforsamling 2019

15. maj 2019

Årets generalforsamling er nu forbi, og bestyrelsen har godkendt referat. Læs de vigtigste elementer fra aftenen her.

Den 11. april 2019 afholdt vi generalforsamling, hvor flere af vores andelshavere var mødt frem på Danhostel i Ebeltoft til en spændende aften. Vores bestyrelsesformand Tage Nielsen bød velkommen og gav bestyrelsens årsberetning for det forgangne år.

Nøgletal fra et forkortet regnskabsår 

Regnskabsåret har set anderledes ud i forhold til tidligere, fordi vi har skullet omlægge vores regnskabsår. Der har været 906 graddage. Det vil sige 85 % af et normalår. De generelle nøgletal er derfor lavere end i forrige regnskabsperiode. Af nøgletal kan vi nævne:

  • Flismængde på 7.312 tons (ca. 380 læs)
  • Flisfugt på 35,9 %
  • Produceret energi på 24.661 MWh

Vores bestyrelse betegner nøgletallene som tilfredsstillende. Se flere nøgletal i referatet.

Velkommen til 27 nye forbrugere

Vi er nu oppe på 1.850 fjernvarmeforbrugere. Vi har nemlig budt velkommen til 27 nye forbrugere i det forgangne regnskabsår, som primært kommer fra vores tilslutninger i Dråby. Velkommen til dem!

Vi arbejder fortsat med at få tilsluttet endnu flere i Dråby, hvor etape 2 skrider fremad. De smalle veje i Dråby er en udfordring for anlægsarbejdet, men arbejdet fortsætter planmæssigt.

Bestyrelse på genvalg

I år var Bent Ammitzbøll og Karl Pedersen på valg. Begge bestyrelsesmedlemmer ønskede to år mere på posten, og uden modkandidater blev de begge genvalgt.

Arne Gynther og Mogens Vesterskov er blevet henholdsvis 1. og 2. suppleant.

 

Vi takker for en god generalforsamling. Læs hele referatet her.