Vi måler på vores udledning

29. marts 2019

Læs om emissionsmåling på fliskedlerne

Mindst en gang om året får vi målt indholdet i røggassen fra vores fliskedler. Den røg, som udledes op gennem skorstenen, skal være så ren som mulig. Det har vi flere filtre og metoder til at sikre.

Når vi får målt røggassen, får vi besøg af et laboratorium, som er akkrediteret til at foretage målingen. På hver kedel bliver der lavet tre præstationsmålinger af en times varighed.

Laboratoriet udarbejder så en rapport, som vi sender videre til Syddjurs Kommune. Vi skal dokumentere over for kommunen, at vi overholder grænseværdierne for udledning fra vores kedler.

Vi skal overholde grænseværdier for:

  • Partikler
  • NOx (kvælstofforbindelser)
  • CO (kulilte)
  • O2

Særligt partikelforurening er der meget fokus på i samfundet i dag. Noget af det, der forårsager partikelforurening, er f.eks. private brændeovne og dieselmotorer.


Det er altid spændende at få lavet disse målinger. Det er lidt som at være til eksamen, da vi hele tiden forsøger at optimere driften af vores kedelanlæg og derved også mindske udledningen.

Ved vores seneste måling havde vi op til 50 % mindre udledning på nogle af de parametre, vi måler på, sammenlignet med forrige måling. Så eksamenen må siges at være bestået. Men arbejdet med begrænse emissionerne fortsætter, og vi forventer også, at grænseværdierne sænkes over tid.