Prisforklaring – Nytilslutning til fjernvarme

Har du aldrig haft fjernvarme i dit hus før, skal du som ny forbruger betale et tilslutningsbidrag for at blive tilkoblet fjernvarmeforsyningen i Ebeltoft.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget består af to elementer; et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag. Disse skal betales, inden stikledningen etableres.

Investeringsbidraget beregnes efter din ejendoms BBR-areal. Det dækker over Ebeltoft Fjernvarmes omkostninger til investering i blandt andet hovedledninger og produktionsanlæg.

Stikledningsbidraget er betaling for stikledning på egen grund. Betalingen af den del af stikledningen, der ligger uden for matriklen, indgår i investeringsbidraget. Den variable del betales ud fra den fysiske længde af stikledningen, målt i tracéet, fra ejendommens skel og ind til soklen på ejendommen.

Bidrag til det enkelte område

To af vores seneste tilslutningsprojekter, hvor vi stadig tager imod nye fjernvarmeforbrugere, er Egsmarklund og Dråby. Her er der, udover tilslutningsbidraget, et bidrag til etablering i det pågældende område.

Egsmarklund-projektet

I Egsmarklund er der tale om et gadeledningsbidrag. Et engangsbeløb, som dækker den enkelte forbrugers forholdsmæssige andel af de omkostninger, Ebeltoft Fjernvarme har anvendt til etablering af hovedledninger og pumpeanlæg i forbindelse med fjernvarmetilslutning i Egsmarklund-området.

Dråby-projektet

Dråby-bidraget betales over en ti-årig periode og dækker den enkelte forbrugers forholdsmæssige andel af de omkostninger, Ebeltoft Fjernvarme har anvendt til etablering af hovedledninger og pumpeanlæg i forbindelse med fjernvarmetilslutning i Dråby-området.


Størrelsen på de enkelte bidrag kan findes på vores tarifblad.

Alle bidrag opkræves i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og anmeldes årligt til Forsyningstilsynet.