Brancheaftale om bæredygtig biomasse

Ebeltoft Fjernvarmeværk er med i brancheaftalen om bæredygtig biomasse.

Det betyder bl.a. at værket hvert år skal udarbejde en rapport som dokumentere at den flis vi benytter er bæredygtig målt på 7 punkter:

  1. Legalitet (Skovforvaltningen overholder gældende lovgivning)
  2. Beskyttelse af skovens økosystemer
  3. Skovens produktivitet og evne til at bidrage til den globsle kulstofcyklus skal opretholdes
  4. Skovene skal være sunde og velfungerende
  5. Beskyttelse af biodiversitet samt sensitive og bevaringsværdige områder
  6. Social samt arbejdsrelaterede rettigheder skal respekteres
  7. Grænseværdier for CO2 udledning fra biomasseværdikæden

Rapporten er udarbejdet og verificeret af NEPCon