Økonomi

Omlægning af regnskabsår

Fra 2019 skal din varmeregning følge kalenderåret.

Som følge af lovgivningen skal alle varmeværker omlægge deres regnskabsår, så det følger kalenderåret.  

Regeringen har pålagt forsyningsbranchen at effektivisere. Det medfører, at der kommer ny regulering af værkerne. Vi bliver, som noget nyt, underlagt nye indtægtsrammer, benchmarking og krav om effektivisering.

I første omgang betyder det, at vi som lovkrav skal ændre varmeregnskabsåret til at følge kalenderåret.

Lille betydning for forbrugerne

Vores forbrugere kommer til at mærke det ved, at den nuværende regnskabsperiode kun strækker sig over et halvt år, og fremadrettet udsendes årsopgørelsen i januar/februar. Ellers kommer der ingen ændringer for forbrugerne.

Ændring i vedtægterne

På den netop overståede ekstraordinære generalforsamling blev en ændring af værkets vedtægter vedtaget, så de afspejler de nye krav. I den forbindelse har bestyrelsen opdateret flere punkter i vedtægterne, så de er up-to-date. 

 

A conto opkrævninger gældende

fra d. 1. juli 2017

Rate 1: Betalingsdato d. 1. august
Dækker juli, august og september

Rate 2: Betalingsdato d. 1. november
Dækker oktober, november og december

Rate 3: Betalingsdato d. 1. februar
Dækker januar, februar og marts

Rate 4: Betalingsdato d. 1. maj
Dækker april, maj og juni