Økonomi

Priser

Se vores tarifblad her.
Få også en forklaring på hvad de forskellige ord betyder og hvordan prisudregningen hænger sammen.

A-conto opkrævninger

Se her hvor mange acontorater der opkræves og hvornår

Omlægning af regnskabsår

Fra 2019 skal din varmeregning følge kalenderåret.

Værkets økonomi

Se årsregnskaber, intern revision og ekstern revision.