Om os

Værkets opbygning

Fjernvarme-forsyningen

En varmecentral og et pumpehus forsyner alle tilsluttede ejendomme med varme i Ebeltoft.

Placering:

• Varmeværket på Hans Winthers Vej.

• Pumpehuset i Bryggergården.

Varmeværket på Hans Winthers Vej fyrer udelukkende med miljøvenlig træflis.

Varmen fordeles igennem 41,5 km hovedledning, 2 km transmissionsledning og 23,6 km stikledning.

Medarbejdere

Se vores medarbejdere her

Bestyrelsen

Ebeltoft Fjernvarmeværks bestyrelse

Generalforsamling

Se referater fra værkets generalforsamlinger

Historie

Tanken om at skabe en fælles varmeforsyning for så mange som mulig af Ebeltofts husstande opstod i begyndelse af 1960´erne.

Bæredygtig biomasse

Ebeltoft Fjernvarmeværk er med i brancheaftalen om bæredygtig biomasse.

Dokumenter

Se vedtægter og bestemmelser, samt privatlivspolitik

Galleri - Varmens Dag

Se billeder fra Varmens Dag