Bestyrelsen

Formand
Tage Nielsen
Digtervænget 12
8400 Ebeltoft
Tlf.: 86 34 34 24

Næstformand
Bent Ammitzbøll
Strandgårdshøj 60
8400 Ebeltoft
Tlf.: 86 34 28 91

Bestyrelsesmedlem
Johannes Ebbesen Sørensen
Toftehøjen 114
8400 Ebeltoft
Tlf.: 86 34 35 14

Bestyrelsesmedlem

Mikkel Høgh Hogrefe

Jyllandsvej 2

8400 Ebeltoft

Tlf. 51 91 68 15 

Bestyrelsesmedlem
Søren Peter Sørensen
Skelhøjevej 21
8400 Ebeltoft
Tlf.: 40 50 47 00