Værkets opbygning

Fjernvarme-forsyningen

En varmecentral og et pumpehus forsyner alle tilsluttede ejendomme med varme i Ebeltoft.

Placering:

• Varmeværket på Hans Winthers Vej.

• Pumpehuset i Bryggergården.

Varmeværket på Hans Winthers Vej fyrer udelukkende med miljøvenlig træflis.

Varmen fordeles igennem 41,5 km hovedledning, 2 km transmissionsledning og 23,6 km stikledning.