02. apr. 2024

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling 

Onsdag den 10. april 2024 kl. 19.00,
på Toppen af Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft

Endelig dagsorden for generalforsamling 2024:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår (se årsrapporten for 2023 her)
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
  1. V/revisor René Ferrer Ruiz, Kovsted & Skovgård
  2. Interne revisorer fremlægger rapport 
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningsloven for indeværende driftsår fremlægges til orientering
  1. V/revisor René Ferrer Ruiz, Kovsted & Skovgård
 5. Forslag fra bestyrelsen – Punktet udgår, da der ikke er nogle forslag
 6. Indkomne forslag fra andelshavere - Punktet udgår, da der ikke er nogle forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg er: Tage Nielsen og Søren Peter Sørensen
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af interne revisorer – Punktet udgår da interne revisorer vælges hvert 2. år 
 10. Valg af ekstern revisor
 11. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt
eventuelle forslag kan afhentes på kontoret 8 dage før generalforsamlingen, i kontorets åbningstid eller ses på www.ebeltoftfjernvarme.dk  

Vedtægter findes her Dokumenter | Ebeltoft Fjernvarme

Referater fra tidligere Generalforsamlinger kan findes her Generalforsamling | Ebeltoft Fjernvarme

Opdateret d. 02.04.2024

Spisning

Efter generalforsamlingen byder vi på smørrebrød.
Tilmelding til spisning er NØDVENDIG inden d. 5. april, 
på mail@ebeltoftfjernvarme.dk eller tlf. 86 34 26 55

Seneste nyheder

02. apr. 2024

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere
21. mar. 2024

Byggeri Akkumuleringstank

Se byggeriet skride frem på denne timelapse video.

Læs mere
26. feb. 2024

Tak til alle, der deltog i Varmens dag

Tak til alle jer, der deltog i Varmens dag hos os.
Det var en fantastisk dag, med stærk opbakning, som gjorde arrangementet til en stor succes.

Læs mere